Network

mehak-parikh/

Mehak Parikh

Senior Account Execut...

Metal Communications

rannvijay-gapat/

Rannvijay Gapat

Art Director

Metal Communications

somnath-prabhakar-suryavanshi/

Somnath Suryavanshi

Art supervisor

Metal Communications

bhartendu-sharma/

Bhartendu Sharma

Visualiser

Metal Communications

hansom/

Hansom

Senior Account Manage...

Metal Communications

aashish-chandrakant-kadam/

Aashish Kadam

Copy Editor

Metal Communications

kshitija-tagde/

Kshitija Tagde

Senior Visualiser

FCB Ulka

subhash-nambiar/

Subhash Nambiar

Administration Superv...

Metal Communications

prasad-te/

Prasad te

Art Director

Metal Communications

ridhima-srivastava/

Ridhima Srivastava

Account Manager

Metal Communications